پریز آنتن انتهایی لگراند گالری تصاویر

پریز آنتن انتهایی لگراند

محصول جدید

پريزهاي آنتن مركزي تله كام از نوع سه خروجي (مياني و يا انتهايي) طراحي، توليد و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

پريزهاي سه خروجي آنتن مركزي ،داراي يك خروجي آنتن با فركانس 5 الي 850 مگاهرتز، يك خروجي راديو و يك خروجي در محدوده 850 تا 2500 مگاهرتز جهت دريافت كانال هاي ماهواره (ديجيتال) مي باشند.

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
078782

پريزهاي آنتن مركزي تله كام از نوع سه خروجي (مياني و يا انتهايي) طراحي، توليد و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

پريزهاي سه خروجي آنتن مركزي ،داراي يك خروجي آنتن با فركانس 5 الي 850 مگاهرتز، يك خروجي راديو و يك خروجي در محدوده 850 تا 2500 مگاهرتز جهت دريافت كانال هاي ماهواره (ديجيتال) مي باشند.

مــحصولات مرتبط