بست لوله فلکسیبل رهورد خراسان

محصول جدید

بست فلکسی رهورد خراسان در سایز های مختلف برای لوله فکسی های برق صنعتی مناسب است و متناسب با قطر خارجی لوله انتخاب می شود و دارای روکش پلاستیکی روی بست عایق الکتریکی می باشد. لوله فلکسی در تجهیزات برق و الکترونیک از کاربرد فراوانی دارند و این لوله ها برای عبور سیم و کابل ها در قسمت های مختلف یک ساختمان به خصوص محل هایی که امکان استفاده از لوله خرطومی دیگر وجود ندارد قابل مصرف می باشند.

تماس بگیرید

رهورد خراسان
عایق پلاستیکی
36/29/25/21/16/13

 

بست فلکسی رهورد خراسان در سایز های مختلف برای لوله فکسی های برق صنعتی مناسب است و متناسب با قطر خارجی لوله انتخاب می شود و دارای روکش پلاستیکی روی بست عایق الکتریکی می باشد. لوله فلکسی در تجهیزات برق و الکترونیک از کاربرد فراوانی دارند و این لوله ها برای عبور سیم و کابل ها در قسمت های مختلف یک ساختمان به خصوص محل هایی که امکان استفاده از لوله خرطومی دیگر وجود ندارد قابل مصرف می باشند.

بست فلکسی رهورد خراسان با سایز های 13/16/21/25/29/36 برای لوله فکسی های برق صنعتی مناسب است و متناسب با قطر خارجی لوله انتخاب می شود و دارای روکش پلاستیکی است.

مــحصولات مرتبط