دیکودر پنل کدینگ سیماران گالری تصاویر

دیکودر پنل کدینگ سیماران

محصول جدید

دیکودر سیماران قطعه ای است که در سیستمهای کدینگ این شرکت استفاده می گردد. دیکور سیماران برای آیفونهای تصویری آنالوگ سیماران قابل استفاده است و در هنگام استفاده از پنلهای کدینگ استفاده از این قطعه الزامی می باشد.دیکودر برای آیفون تصویری کدینگ سیماران - برای هر 4واحد یک عدد - جهت صحیح زنگ خوردن هر واحد - کاهش سیم های انتقال شده به پنل و عیب یابی آسان است

176,000 تومان

سیماران
متعلقات آیفون تصویری
دیکودر
سیماران Simaran
ایران
2/5 ساله

دیکودر سیماران قطعه ای است که در سیستمهای کدینگ این شرکت استفاده می گردد. دیکور سیماران برای آیفونهای تصویری آنالوگ سیماران قابل استفاده است و در هنگام استفاده از پنلهای کدینگ استفاده از این قطعه الزامی می باشد.دیکودر برای آیفون تصویری کدینگ سیماران - برای هر 4واحد یک عدد - جهت صحیح زنگ خوردن هر واحد - کاهش سیم های انتقال شده به پنل و عیب یابی آسان است

مــحصولات مرتبط