سوئیچر آیفون تصویری تکنما جهت استفاده دو پنل همزمان گالری تصاویر

سوئیچر آیفون تصویری تکنما جهت استفاده دو پنل همزمان

محصول جدید

این قطعه جانبی تکنما در مواردی استفاده می شود که احتیاج به باز شدن دو پنل همزمان و به وسیله یک مانیتور وجود دارد؛ به طور مثال در ساختمانهایی که ورودی شمالی و جنوبی و یا شرقی و غربی دارند و در هر سمت یک ورودی مجزا وجود دارد از سوئیچر استفاده می شود. یکی از انواع این سوئیچرها، سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما است و با تمامی آیفون های تصویری از این برند سازگار می باشد.

205,000 تومان

تکنما
متعلقات آیفون تصویری
3 ساله

سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما:

همانطور که از اسمش پیداست،

سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما:

همانطور که از اسمش پیداست، این قطعه جانبی تکنما در مواردی استفاده می شود که احتیاج به باز شدن دو پنل همزمان و به وسیله یک مانیتور وجود دارد؛ به طور مثال در ساختمانهایی که ورودی شمالی و جنوبی و یا شرقی و غربی دارند و در هر سمت یک ورودی مجزا وجود دارد از سوئیچر استفاده می شود. یکی از انواع این سوئیچرها، سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما است و با تمامی آیفون های تصویری از این برند سازگار می باشد.

آیفون تصویری تکنما دارای دو ورودی می باشد که یکی برای پنل است و دیگری ورودی دوربین مداربسته. پس میبایست برای استفاده از دو پنل از سوئیچر دو پنل تکنما استفاده نمود.

لازم به ذکر است که سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما، فقط و فقط قابل استفاده برای آیفون های تصویری از همین برند می باشد.

در ساختمان های با دو درب مجزا این نیاز وجود دارد تا با یک مانیتور موجود در واحد، هر دو پنل در آن واحد باز شوند. در برخی مانیتورها، به دلیل وجود یک رله یا خروجی مجزا از قبل بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی می توان از هر پنل به مانیتور سیم کشی کرد. اما در برخی مانیتورها، خروجی اضافه وجود ندارد و برای اضافه کردن این قابلیت به دستگاهی به نام سوئیچر نیاز است. به این ترتیب مجموعه سیم ها از هر پنل به سوئیچر وصل می شود و در نهایت به صورت یک رشته سیم به مانیتور منتقل می گردد. اگر تعداد واحدهای ساختمان بالا باشد؛ حتی در صورت مجهز بودن مانیتور به خروجی اضافه، جهت بالا بردن کیفیت، از سوئیچر استفاده می شود. برای هر برند سوئیچر مخصوص آن برند استفاده می گردد.

آیفون تصویری تکنما دارای دو ورودی می باشد که یکی برای پنل است و دیگری ورودی دوربین مداربسته. پس میبایست برای استفاده از دو پنل از سوئیچر دو پنل تکنما استفاده نمود.

لازم به ذکر است که سوئیچر دو پنل آیفون تصویری تکنما، فقط و فقط قابل استفاده برای آیفون های تصویری از همین برند می باشد.

در ساختمان های با دو درب مجزا این نیاز وجود دارد تا با یک مانیتور موجود در واحد، هر دو پنل در آن واحد باز شوند. در برخی مانیتورها، به دلیل وجود یک رله یا خروجی مجزا از قبل بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی می توان از هر پنل به مانیتور سیم کشی کرد. اما در برخی مانیتورها، خروجی اضافه وجود ندارد و برای اضافه کردن این قابلیت به دستگاهی به نام سوئیچر نیاز است. به این ترتیب مجموعه سیم ها از هر پنل به سوئیچر وصل می شود و در نهایت به صورت یک رشته سیم به مانیتور منتقل می گردد. اگر تعداد واحدهای ساختمان بالا باشد؛ حتی در صورت مجهز بودن مانیتور به خروجی اضافه، جهت بالا بردن کیفیت، از سوئیچر استفاده می شود. برای هر برند سوئیچر مخصوص آن برند استفاده می گردد.

مــحصولات مرتبط