بارانگیر آیفون تصویری تکنما فلزی گالری تصاویر

بارانگیر آیفون تصویری تکنما فلزی

محصول جدید

سایه بان آیفون تکنما بجز زیبایی ظاهری می تواند سایه بانی برای جلوگیری از تابش آفتاب و عدم نفوذ آب از بالا به روی پنل تصویری تکنما باشد.

قاب محافظ و بارانگیر دور پنل آیفون تصویری تکنما تکنما - برای پنل های بزرگ و کوچک

38,000 تومان

تکنما
متعلقات آیفون تصویری

سایه بان آیفون تکنما بجز زیبایی ظاهری می تواند سایه بانی برای جلوگیری از تابش آفتاب و عدم نفوذ آب از بالا به روی پنل تصویری تکنما باشد.

قاب محافظ و بارانگیر دور پنل آیفون تصویری تکنما تکنما - برای پنل های بزرگ و کوچک

مــحصولات مرتبط