پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما گالری تصاویر

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما

محصول جدید

در سیستم تکنما هر پخش کننده تصویر(دیکودر) به تنهایی قادر است ۸ لاین را پشتیبانی کند و اگر تعداد لاینها بیشتر بود مجبور به استفاده از پخش کننده دوم خواهیم بود برای این منظور کافی است هر کدام از خروجی های پخش کننده اول را به ورودی پخش کننده دوم بدهد. نحوه وصل سیم در کلیه متعلقات تکنما همانند سوئیچر – پخش کننده تصویر – ماژول حافظه و ایزولاتور و منبع تغذیه هستند و بصورت فیش گیره ای عمل میکند.

145,000 تومان

تکنما
متعلقات آیفون تصویری
3 ساله

پخش کننده تصویر آیفون تصویری تکنما:

در سیستم تکنما هر پخش کننده تصویر(دیکودر) به تنهایی قادر است ۸ لاین را پشتیبانی کند و اگر تعداد لاینها بیشتر بود مجبور به استفاده از پخش کننده دوم خواهیم بود برای این منظور کافی است هر کدام از خروجی های پخش کننده اول را به ورودی پخش کننده دوم بدهد. نحوه وصل سیم در کلیه متعلقات تکنما همانند سوئیچر – پخش کننده تصویر – ماژول حافظه و ایزولاتور و منبع تغذیه همانند هم هستند و بصورت فیش گیره ای عمل میکند.

تغذیه مورد نیاز پخش کننده تصویر ولتاژ DC میباشد که بین ۱۲ تا ۲۴ ولت است. بصورت عملی میتوان از هر منبع تغذیه برای ۲ تا ۳ پخش کننده تصویر که در مجاورت هم قرار دارند استفاده کرد و برای تعداد بیشتر باید منبع تغذیه دیگری اضافه کرد. البته هر پخش کننده تصویر احتیاج به تغذیه جداگانه هم دارد که تکنما برای این منظور منبع تغذیه هم دارد.

مــحصولات مرتبط