تگ جاسوئیچی سیماران و تکنما - TK4100 گالری تصاویر

تگ جاسوئیچی سیماران و تکنما - TK4100

محصول جدید

تگ جا سوئیچی مناسب سیستمهای کارتخوان برندهای مختلف روی فرکانس 125MH سازگار است. این تگ با رنگ آبی عرضه می شود و می توان آن را روی پنل های کارتخوان فوژان سیماران و یا پنل جدید فروز سیماران تعریف نمود. همچنین تک جاسوئیچی TK4100 را می توان روی پنل های کدینگ و کارتخوان تکنما نیز ست نمود.بغیر از استفاده از تگ جاسوئیچی در پنل، این محصول را می توان در اکسس کنترل های سیماران استفاده نمود.

 

13,000 تومان

تکنما و سیماران
تگ جاسوئیچی
سیماران Simaran
TK4100
ایران
2/5 ساله

تگ جا سوئیچی مناسب سیستمهای کارتخوان برندهای مختلف روی فرکانس 125MH سازگار است. این تگ با رنگ آبی عرضه می شود و می توان آن را روی پنل های کارتخوان فوژان سیماران و یا پنل جدید فروز سیماران تعریف نمود. همچنین تک جاسوئیچی TK4100 را می توان روی پنل های کدینگ و کارتخوان تکنما نیز ست نمود.بغیر از استفاده از تگ جاسوئیچی در پنل، این محصول را می توان در اکسس کنترل های سیماران استفاده نمود.

 

مــحصولات مرتبط