نوک فولادی مخصوص میله کاپرباند گالری تصاویر

نوک فولادی مخصوص میله کاپرباند

محصول جدید

نوک فولادی مخصوص از فولاد بسیار سخت طبق استاندارد BS970 ساخته می شوند و از نوک میله ها محافظت می کنند.عموما به منظور سهولت در کوبیدن میله ارت مغز فولاد با روکش مس در زمین از نوک فولادی با مشخصات فنی ذیل استفاده می شود:

  • جنس: فولاد
  • طول : حداقل 3 سانتیمتر

تماس بگیرید

SP

عموما به منظور سهولت در کوبیدن میله ارت مغز فولاد با روکش مس در زمین از نوک فولادی با مشخصات فنی ذیل استفاده می شود.

  • جنس: فولاد
  • طول : حداقل 3 سانتیمتر

 

نوک فولادی مخصوص از فولاد بسیار سخت طبق استاندارد BS970 ساخته می شوند و از نوک میله ها محافظت می کنند.

مــحصولات مرتبط