کوپلر میله ارت کاپرباند گالری تصاویر

کوپلر میله ارت کاپرباند

محصول جدید

کوپلر CP مطابق استاندارد BS 7430 تولید شده و منطبق بر الزامات استاندارد IEC-62561-2 تست می شود. 

این کوپلر به منظور اتصال دو میله کاپرباند (جهت رسیدن به طول های بیشتر) کاربرد دارد.

تماس بگیرید

بدنه این محصول از آلیاژ خاص مس با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم به خوردگی تولید می شود.
CP
مقاومت الکتریکی این کلمپ ۴-۱۰*۱,۴ اهم می باشد.
سختی به روش ویکرز این کلمپ HV ۹۵ می باشد.

کوپلر CP مطابق استاندارد BS 7430 تولید شده و منطبق بر الزامات استاندارد IEC-62561-2 تست می شود. 

این کوپلر به منظور اتصال دو میله کاپرباند (جهت رسیدن به طول های بیشتر) کاربرد دارد. 

این محصول از گرد برنجی کششی به روش ماشین کاری تولید می شود.

مــحصولات مرتبط