شینه ارت گالری تصاویر

شینه ارت

محصول جدید

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS7430 تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده و خسارت زیادی به بار خواهد آورد.            

تماس بگیرید

BET

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS7430 تولید می شود.

این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.    

ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده و خسارت زیادی به بار خواهد آورد. جهت جلوگیری از این حوادث باسبارها مورد استفاده قرار می گیرند.                                

این باسبار ها ازمس با گرید C101 و C102 و یا از استیل 304 و 316 ساخته می شوند.                          

این باسبارها بصورت تسمه تنها و بدون مقره و پایه نیز تولید می شوند (کد محصول ET). پایه این محصول از ورق فولاد ضد زنگ (Stainless Steel 304/316) تولید می شود.

در قسمت های که نیاز به تست و برسی می باشد، از نوع لینک دار استفاده می شود که بتوان برای تست به آسانی بدنه را از لینک جدا نمود و عملیات اندازه گیری را انجام داد.

 

مــحصولات مرتبط