داول گالری تصاویر

داول

محصول جدید

داول DO مطابق استاندارد BS970 تولید شده و به منظور اتصال دومیله ارت مس سخت یا فولاد ضدزنگ به یکدیگر (جهت رسیدن به طول های بیشتر) مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول از پیچ تمام رزوه از جنس فولاد ضد زنگ با گرید 304 تولید می شود.

تماس بگیرید

DO

داول DO مطابق استاندارد BS970 تولید شده و به منظور اتصال دومیله ارت مس سخت یا فولاد ضدزنگ به یکدیگر (جهت رسیدن به طول های بیشتر) مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول از پیچ تمام رزوه از جنس فولاد ضد زنگ با گرید 304 تولید می شود.

مــحصولات مرتبط