جدید کلمپ اتصال دو سیم موازی گالری تصاویر

کلمپ اتصال دو سیم موازی

محصول جدید

کلمپ اتصال دهنده SBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.این کلمپ از شمش اکسترود و به روش ماشین کاری تولید می شود. در تولید کلیه اجزای این محصول از آلیاژ خاص مس استفاده شده است.

0 تومان

بدنه این کلمپ از آلیاژ خاص مس با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم به خوردگی تولید می شود.
این کلمپ توسط زبانه و مهره برنجی مونتاژ می شود.
پیچ این محصول با گشتاور (ترک) NM ۱۲ بسته می شود.
SBC
مقاومت الکتریکی این کلمپ ۴-۱۰*۱,۴ اهم می باشد.
سختی به روش ویکرز این کلمپ HV ۹۵ می باشد

کلمپ اتصال دهنده SBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.این کلمپ از شمش اکسترود و به روش ماشین کاری تولید می شود. در تولید کلیه اجزای این محصول از آلیاژ خاص مس استفاده شده است.

مــحصولات مرتبط