کلمپ اتصال دو سیم موازی گالری تصاویر

کلمپ اتصال دو سیم موازی

محصول جدید

کلمپ اتصال دهنده SBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.این کلمپ از شمش اکسترود و به روش ماشین کاری تولید می شود. در تولید کلیه اجزای این محصول از آلیاژ خاص مس استفاده شده است.

تماس بگیرید

بدنه این کلمپ از آلیاژ خاص مس با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم به خوردگی تولید می شود.
این کلمپ توسط زبانه و مهره برنجی مونتاژ می شود.
پیچ این محصول با گشتاور (ترک) NM ۱۲ بسته می شود.
SBC
مقاومت الکتریکی این کلمپ ۴-۱۰*۱,۴ اهم می باشد.
سختی به روش ویکرز این کلمپ HV ۹۵ می باشد

کلمپ اتصال دهنده SBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.این کلمپ از شمش اکسترود و به روش ماشین کاری تولید می شود. در تولید کلیه اجزای این محصول از آلیاژ خاص مس استفاده شده است.

مــحصولات مرتبط