کابلشوی دو سوراخه گالری تصاویر

کابلشوی دو سوراخه

محصول جدید

کابلشوها طبق استاندارد UL-۴۸۶ تولید شده و برای ایجاد امکان اتصال الکتریکی سیم به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول بصورت تک سوراخ کد محصول KL) )و دو سوراخ کد محصول KLD) )و از مس با هدایت الکتریکی بسیار بالا و با روکش قلع که مقاومت به خوردگی بالایی را ایجاد می کند تولید می شود.

تماس بگیرید

این محصول از مس با گریدهای C۱۰۱ و C۱۰۲ تولید شده و توسط قلع پوشش داده می شود.
KLD
مقاومت ویژه الکتریکی این محصول ۸-۱۰*۱,۸۶ اهم متر می باشد
هدایت الکتریکی این محصول s/m ۷+۱۰*۵,۳۶۵ است.

کابلشوها طبق استاندارد UL-۴۸۶ تولید شده و برای ایجاد امکان اتصال الکتریکی سیم به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول بصورت تک سوراخ کد محصول KL) )و دو سوراخ کد محصول KLD) )و از مس با هدایت الکتریکی بسیار بالا و با روکش قلع که مقاومت به خوردگی بالایی را ایجاد می کند تولید می شود.

مــحصولات مرتبط