کابلشوی تک سوراخ گالری تصاویر

کابلشوی تک سوراخ

محصول جدید

کابلشوها طبق استاندارد UL-486 تولید شده و برای ایجاد امکان اتصال الکتریکی سیم به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول بصورت تک سوراخ کد محصول (KL) و دو سوراخ کد محصول (KLD) و از مس با هدایت الکتریکی بسیار بالا و با روکش قلع که مقاومت به خوردگی بالایی را ایجاد می کند تولید می شود

تماس بگیرید

این محصول از مس با گریدهای C۱۰۱ و C۱۰۲ تولید شده و توسط قلع پوشش داده می شود.
KL
مقاومت ویژه الکتریکی این محصول ۸-۱۰*۱,۸۶ اهم متر می باشد
هدایت الکتریکی این محصول s/m ۷+۱۰*۵,۳۶۵ است.

کابلشوها طبق استاندارد UL-486 تولید شده و برای ایجاد امکان اتصال الکتریکی سیم به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول بصورت تک سوراخ کد محصول (KL) و دو سوراخ کد محصول (KLD) و از مس با هدایت الکتریکی بسیار بالا و با روکش قلع که مقاومت به خوردگی بالایی را ایجاد می کند تولید می شود.

مــحصولات مرتبط