سیم مسی ارت گالری تصاویر

سیم مسی ارت

محصول جدید

سیم های مسی ارت مطابق استاندارد های BSEN-62561-2 و IEC-60228 و به دو صورت آنیل و یا غیر آنیل تولید می شوند. همچنین در صورت نیاز بصورت قلع اندود نیز ارائه می گردند

تماس بگیرید

استحکام کششیMPA۴۵۰-۳۰۰ می باشد.این سیم های مسی تست خوردگی محیطی (مه نمکی) میشوند.
SCC
مقاومت ویژه الکتریکی ۰,۰۱۹ اهم مترمی باشد.

سیم های مسی ارت مطابق استاندارد های BSEN-62561-2 و IEC-60228 و به دو صورت آنیل و یا غیر آنیل تولید می شوند. همچنین در صورت نیاز بصورت قلع اندود نیز ارائه می گردند.

مــحصولات مرتبط