نوک فولادی گالری تصاویر

نوک فولادی

محصول جدید

نوک فولادی SH مطابق استاندارد BS970 تولید شده و جهت تسهیل در هدایت میله ارت مس سخت به زمین مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه از فولاد با استحکام و قدرت ضربه خوری بالا تولید شده و جهت افزایش سختی، تحت عملیات سخت کاری قرار می گیرد.

تماس بگیرید

SH

نوک فولادی SH مطابق استاندارد BS970 تولید شده و جهت تسهیل در هدایت میله ارت مس سخت به زمین مورد استفاده قرار می گیرد. 

این قطعه از فولاد با استحکام و قدرت ضربه خوری بالا تولید شده و جهت افزایش سختی، تحت عملیات سخت کاری قرار می گیرد. همچنین پس از مرحله سخت کاری، جهت جلوگیری از اکسید شدن، گالوانیزه می شود. 

مــحصولات مرتبط