ترمینال ارت گالری تصاویر

ترمینال ارت

محصول جدید

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی میشود.

تماس بگیرید

11 ET

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده و خسارت زیادی به بار خواهد آورد. جهت جلوگیری از این حوادث باسبارها مورد استفاده قرار می گیرند.                                

این باسبار ها ازمس با گرید C۱۰۱ و C۱۰۲ و یا از استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ ساخته می شوند.                          

این باسبار ها بهمراه مقره عایقی ویا تسمه بهمراه مقره و پایه استنلس استیل نیز ساخته می شوند کد محصول( BET))

مــحصولات مرتبط