صفحه ارت گالری تصاویر

صفحه ارت

محصول جدید

صفحه ارت (ESC) به منظور برقراری ارتباط الکتریکی با زمین در داخل چاه ارت قرار می گیرد.

این صفحه از جنس مس خالص (گریدهای C۱۰۱ , C۱۰۲) و یا فولاد ضدزنگ (Stainless Steel ۳۰۴/۳۱۶) ساخته می شود.                            

بطور معمول و بسته به هدایت الکتریکی خاک و طراحی سیستم ارت، این صفحه بصورت مربع با ابعاد ۵۰ یا ۶۰ یا ۶۶ سانتی متر و ضخامت ۳ یا ۵ میلی متر تولید می شود.

تماس بگیرید

ESC
مس با گرید های C۱۰۱ و C۱۰۲
فولاد ضد زنگ در گرید های ۳۰۴ و یا ۳۱۶

صفحه ارت (ESC) به منظور برقراری ارتباط الکتریکی با زمین در داخل چاه ارت قرار می گیرد.

این صفحه از جنس مس خالص (گریدهای C۱۰۱ , C۱۰۲) و یا فولاد ضدزنگ (Stainless Steel ۳۰۴/۳۱۶) ساخته می شود.                            

بطور معمول و بسته به هدایت الکتریکی خاک و طراحی سیستم ارت، این صفحه بصورت مربع با ابعاد ۵۰ یا ۶۰ یا ۶۶ سانتی متر و ضخامت ۳ یا ۵ میلی متر تولید می شود.

این صفحات بصورت آماده (اتصال سیم به صفحه با سیستم جوش احتراقی) نیز قابل ارائه می باشند.

مــحصولات مرتبط