دریچه بازدید گالری تصاویر

دریچه بازدید

محصول جدید

حوضچه ارت یا دریچه بازدید (ER-P) به منظور در دسترس بودن اتصالات و تست چاه ارت یا میله های ارت مورد استفاده قرار می گیرد.با نصب این حوضچه، بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر می گردد.این محصول از بتن ساخته شده و مطابق استاندارد IEC-۶۲۵۶۱-۵ تست می شود.

تماس بگیرید

حداقل تحمل نیروی وارده ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد.در تولید این محصول از ماسه شسته شده (حداقل دوبار) با دانه بندی مخصوص استفاده می شود.
ER-P
بتن مسلح

حوضچه ارت یا دریچه بازدید  ER-P به منظور در دسترس بودن اتصالات و تست چاه ارت یا میله های ارت مورد استفاده قرار می گیرد.با نصب این حوضچه، بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر می گردد.این محصول از بتن ساخته شده و مطابق استاندارد IEC-۶۲۵۶۱-۵ تست می شود.

عموماً دریچه بازدید مجهز به شینه ارت مسی می باشد هر چند در صورت درخواست، بدون شینه ارت نیز قابل ارائه است.در طراحی این دریچه ها، سهولت اجرا مورد تأکید قرار گرفته است.

مــحصولات مرتبط