ترمینال ارت گالری تصاویر

ترمینال ارت

محصول جدید

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS-۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شود.

ایجاد یک سیستم حفاظتی زمی ن یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشد، درغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده که خسارت زیادی به بار خواهد آورد

تماس بگیرید

ET

ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS-۷۴۳۰ تولید می شود.

این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شود.

ایجاد یک سیستم حفاظتی زمی ن یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشد، درغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده که خسارت زیادی به بار خواهد آورد.جهت جلوگیری از این حوادث از این باسبار ها می بایست استفاده نمود.

این باسبار ها ازمس و استیل ۳۰۶ و ۳۱۶ ساخته می شوند.مس با گرید C۱۰۱ و C۱۰۲ تولید می شود .

این باسبار ها بصورت تسمه تنها -تسمه بهمراه مقره عایقی ویا تسمه بهمراه مقره و پایه استنلس استیل جهت نصب بر روی دیوار ارائه می گردد.

در قسمت های که نیاز به تست و برسی می باشد از نوع لینک دار استفاده می شود که بتوان برای تست به آسانی بدنه را از لینک جدا نمود و عملیات اندازه گیری را انجام داد.

مــحصولات مرتبط