تسمه مسی قابل انعطاف گالری تصاویر

تسمه مسی قابل انعطاف

محصول جدید

تسمه مسی قابل انعطاف مطابق استاندارد BS-۴۱۰۹ و از تسمه هایی که از رشته های سیم مسی آنیل شده با درجه خلوص بالای ۹۹,۵% بافته شده اند، تولید می گردد. این تسمه ها جهت هم بندی قسمت های لولایی یا متحرک فلزی مانند درهای تابلوها و در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.

تماس بگیرید

دو طرف این تسمه توسط لوله مسی پرس و پانچ شده است.
FBE
این تسمه از مس با گریدهای C۱۰۱ , C۱۰۲ با درجه خلوص بالای ۹۹,۵ تولید می شود.

تسمه مسی قابل انعطاف مطابق استاندارد BS-۴۱۰۹ و از تسمه هایی که از رشته های سیم مسی آنیل شده با درجه خلوص بالای ۹۹,۵% بافته شده اند، تولید می گردد. این تسمه ها جهت هم بندی قسمت های لولایی یا متحرک فلزی مانند درهای تابلوها و در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول بسته به درخواست، در ابعاد مختلف تولید می شود و در صورت نیاز با پوشش قلع (قلع اندود) نیز قابل ارائه می باشد.

مــحصولات مرتبط