سیم ارت با روکش سبز و زرد گالری تصاویر

سیم ارت با روکش سبز و زرد

محصول جدید

سیم های عایق دار در سیستم ارت بطورقراردادی به رنگ سبز و زرد هستند و عموماًبا همین نام تجاری شناخته می شوند. هادی این سیم ها از مس با خلوص بالا و روکش عایق آنها از پی وی سی تولید می شود.

تماس بگیرید

استحکام کششیMPA۴۵۰-۳۰۰ می باشد.
YGC
مقاومت ویژه الکتریکی ۰,۰۱۹ اهم مترمی باشد.

سیم های عایق دار در سیستم ارت بطورقراردادی به رنگ سبز و زرد هستند و عموماًبا همین نام تجاری شناخته می شوند. هادی این سیم ها از مس با خلوص بالا و روکش عایق آنها از پی وی سی تولید می شود.   

این سیم مطابق استاندارد BSEN ۱۳۶۰۱تولید شده ومطابق استاندارد IEC۶۲۵۶۱-۲ تست می شود. 

این سیم های مسی بصورت آنیل و یا غیر آنیل تولید و ارائه می شوند. 

مــحصولات مرتبط