میله ارت کاپرباند گالری تصاویر

میله ارت کاپرباند

محصول جدید

میله های ارت کاپر باندمطابق استاندارد UL۴۶۷ تولید می شوند.مغز داخلی این ملیه ها از فولاد بوده و پوشش بیرونی مس خالص می باشد.این میله ها در قطرهای نامی ۱۶ و ۲۰ میلی متر تولید می شوند.در میله های با قطر نامی ۱۶ میلی متر، قطر بدنه ۱۴,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۸/۵ اینچ می باشد.در میله های با قطر نامی ۲۰ میلی متر، قطر بدنه ۱۷,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۴/۳ اینچ می باشد.

تماس بگیرید

GR-SCU

میله های ارت کاپر باندمطابق استاندارد UL۴۶۷ تولید می شوند.

مغز داخلی این ملیه ها از فولاد بوده و پوشش بیرونی مس خالص می باشد.

این میله ها در قطرهای نامی ۱۶ و ۲۰ میلی متر تولید می شوند.

در میله های با قطر نامی ۱۶ میلی متر، قطر بدنه ۱۴,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۸/۵ اینچ می باشد.

در میله های با قطر نامی ۲۰ میلی متر، قطر بدنه ۱۷,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۴/۳ اینچ می باشد.

طول این میله ها عمدتاً ۱۵۰۰ میلی متر بوده و برای طول های بالاتر دو یا چند عدد میله توسط کوپلر (کد محصول CP) به یکدیگر متصل می شوند.

معمولاً این محصول به یکی از حالت های:

  • یک سر رزوه - یک سر نوک تیز
  • یک سر رزوه - یک سرتخت
  • دو سر رزوه 

تولید و عرضه می شوند.

این میله ها مطابق استاندارد IEC-۶۲۵۶۱-۲ و برای پارامترهای زیر مورد آزمایش قرار می گیرند:                                      

  • تست چسبندگی
  • تست خمش (bend test)
  • تست استحکام کششی
  • تست مقاومت الکتریکی
  • تست ضخامت پوشش: مطابق این استاندارد حداقل ضخامت مس می بایست ۲۵۴ میکرون باشد.

مــحصولات مرتبط