تسمه مسی گالری تصاویر

تسمه مسی

محصول جدید

تسمه های مسی که به عنوان هادی کاربرد فراوانی در سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه دارند، مطابق استاندارد BSEN-۶۲۵۶۱-۲ تولید ومطابق استانداردBSEN-۱۳۶۰۱ تست می شوند. 

مس استفاده شده برای تولید این تسمه ها دارای خلوص۹۹,۹% می باشد. 

تماس بگیرید

استحکام کششیMPA۴۵۰-۳۰۰ می باشد.
TCB
مقاومت ویژه الکتریکی ۰,۰۱۹ اهم مترمی باشد

تسمه های مسی که به عنوان هادی کاربرد فراوانی در سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه دارند، مطابق استاندارد BSEN-۶۲۵۶۱-۲ تولید ومطابق استانداردBSEN-۱۳۶۰۱ تست می شوند. 

مس استفاده شده برای تولید این تسمه ها دارای خلوص۹۹,۹% می باشد. 

این تسمه ها مسی بصورت آنیل و غیر آنیل تولید می گردند و در صورت نیاز بصورت قلع اندود نیز قابل ارائه می باشند.  

مــحصولات مرتبط