کابلشو مسی قلع اندود سایز 50 گالری تصاویر

کابلشو مسی قلع اندود سایز 50

محصول جدید

جهت اتصال سیم با استفاده از پیچ و مهره همواره می بایست از کابلشو استفاده شود. این کابلشوها از مس با خلوص 99.5% ساخته شده است و از استحکام مکانیکی بالایی برخوردار می باشد. کلیه کابلشوها به لحاظ ابعادی متناسب با استاندارد DIN 46235 و مناسب برای سایزهای مختلف سیم طراحی و تولید شده اند.

تماس بگیرید

50

جهت اتصال سیم با استفاده از پیچ و مهره همواره می بایست از کابلشو استفاده شود. این کابلشوها از مس با خلوص 99.5% ساخته شده است و از استحکام مکانیکی بالایی برخوردار می باشد. کلیه کابلشوها به لحاظ ابعادی متناسب با استاندارد DIN 46235 و مناسب برای سایزهای مختلف سیم طراحی و تولید شده اند.همچنین به منظور مقاومت در برابر خوردگی کابلشوهای فوق به صورت قلع اندود موجود می باشند.کابلشوهای مذکور پایه بلند بوده و دارای یک سوراخ جهت اتصال به محل موردنظر با استفاده از پیچ و مهره می باشد.

مــحصولات مرتبط