میله مسی ارت 1.5 متر سایز 25 گالری تصاویر

میله مسی ارت 1.5 متر سایز 25

محصول جدید

میله مسی ارت قطر 25 میلیمتر ساخته شده از مس با خلوص بالا است که به همین دلیل دوام زیادی داشته و در زیر خاک فرسوده نمی شود و می توان این محصول را به صورت عمودی در زمین های دست نخورده کوبید البته ساختار این میله به گونه ای است که بخش انتهایی آن قابلیت تحمل ضربه چکش را دارد.

تماس بگیرید

استفاده به عنوان میله ارت در چاه ارت
25
ساخته شده از مس با خلوص 99.9 درصد
میله ارت
1.5 متری

میله مسی ارت قطر 25 میلیمتر ساخته شده از مس با خلوص بالا است که به همین دلیل دوام زیادی داشته و در زیر خاک فرسوده نمی شود و می توان این محصول را به صورت عمودی در زمین های دست نخورده کوبید البته ساختار این میله به گونه ای است که بخش انتهایی آن قابلیت تحمل ضربه چکش را دارد و می تواند خاک را شکافته و وارد زمین شود اگر در یک محل طول میله برای رسیدن به بخش مرطوب زمین کافی نباشد می توان چند میله را به هم وصل کرد تا الکترود بلندتری ایجاد شود.

میله ارت مسی سایز 25 در دسته لوازم چاه ارت است که در محل هایی که امکان حفر چاه وجود ندارد برای سیستم ارتینگ مورد استفاده قرار می گیرد در واقع این میله می تواند در زمین کوبیده شود و از طرف دیگر به سیم ارت جوش داده شود بنابراین در این حالت اضافه ولتاژهای الکتریکی از دستگاه ها و وسایل جمع شده و از طریق سیم ارت به زمین منتقل می شود و خطر برق گرفتگی کاهش می یابد.

 

مــحصولات مرتبط