کلمپ دو پیچه آلومینیومی گالری تصاویر

کلمپ دو پیچه آلومینیومی

محصول جدید

در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیِم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود. کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.

تماس بگیرید

بدنه کلمپ دو پیچه آلومینیومی از آلیاژ آلو مینیوم گروه ۶۰۰۰ که دارای مقاومت به خوردگی خوبی هستند مورد استفاده قرار میگیرند
این کلمپ توسط دو عدد پیچ داکرومات مونتاز می گردد
پیچ این محصول با گشتاور (ترک) NM ۱۴ بسته می شود
EDS 95
M 8*50
6-95 M

در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیِم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود. کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد. انتخاب کلمپ بر اساس سایزو جنس سیم انجام می شود. در تصویر یک کلمپ دو پیچ آلومینیومی سایز ۷۰ را مشاهده می کنید که بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته است. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.

کلمپ دوپیچه الومینیومی EDS مطابق استاندارد BS 7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف سیم های موازی آلومینیومی کاربرد دارد. این کلمپ جهت نصب کابل خودنگه دار به روی تیر با کمک کلمپ آویز و یا کلمپ کشش انتهایی مورد استفاده قرار می گیرد.      

کلمپ دو پیچه آلومینیومی  به روش اکسترود تولید شده و به منظور بهبود خواص مکانیکی تحت عملیات حرارتی T4 قرار می گیرد.

مــحصولات مرتبط