مواد کاهنده مقاومت پایه بتن CBM گالری تصاویر

مواد کاهنده مقاومت پایه بتن CBM

محصول جدید

بطور کلی ایجاد سیستم زمین با مقاومت پایدار در شرایط مختلف کمی دشوار است، خصوصاً در محیط هایی با آب جاری (خاک هایی با آب زیرزمینی بالا) - در سواحل دریا و حاشیه رودخانه‌ها که الکترود زمین بیشتر دچار خوردگی خواهد شد. در این محیط ها احتمال شستگی مواد کاهنده مقاومت بیشتر بوده و تغییرات خاک پیرامون آن باعث نوسان مقاومت الکترود زمین می شود.

تماس بگیرید

مواد کاهنده مقاومت پایه بتن
خاکها باتلاقی-خاکهای گل و لای-خاکهای نمدار ذغال سنگ-
پایین تر از 7 اهم-متر
بالاتر از 80%
جهت استفاده در محیط هایی با آب زیر زمینی بالا-حاشیه رودخانه ها و دریا

بطور کلی ایجاد سیستم زمین با مقاومت پایدار در شرایط مختلف کمی دشوار است، خصوصاً در محیط هایی با آب جاری (خاک هایی با آب زیرزمینی بالا) - در سواحل دریا و حاشیه رودخانه‌ها که الکترود زمین بیشتر دچار خوردگی خواهد شد. در این محیط ها احتمال شستگی مواد کاهنده مقاومت بیشتر بوده و تغییرات خاک پیرامون آن باعث نوسان مقاومت الکترود زمین می شود.

شرکت مهندسی تونــیـــــر مواد کاهنده مقاومت پایه بتن (CBM) را با ویژگیهای زیر تولید نموده است:

افزایش چشمگیر سطح تماس الکترود زمین و درنتیجه کاهش پنجاه درصدی مقاومت

عدم تغییرات حجم (انبساط و انقباض) در فصول مختلف سال

دارای هدایت الکتریکی بالا بدلیل استفاده از سیمان رسانا 

عدم فرسایش و شستگی توسط آب

فاقد آثار زیست محیطی

دارای استقامت مکانیکی بالایی در برابر فشار 

عدم خوردگی الکترود زمین بدلیل غیرقابل نفوذپذیری اسیدها و مواد خورنده در آن

مــحصولات مرتبط