کلمپ اتصال دهنده دو سیم گالری تصاویر

کلمپ اتصال دهنده دو سیم

محصول جدید

کلمپ اتصال دهنده LSBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.

تماس بگیرید

بدنه این کلمپ از آلیاژ خاص مس با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم به خوردگی تولید می شود.
این کلمپ توسط زبانه و پیچ برنجی مونتاژ می شود.
پیچ این محصول با گشتاور (ترک) NM ۱۲ بسته می شود.
مقاومت الکتریکی این کلمپ ۴-۱۰*۱,۴ اهم می باشد.
سختی به روش ویکرز این کلمپ HV ۹۵ می باشد
LSBC

کلمپ اتصال دهنده LSBC مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای اتصال مقاطع مختلف دو سیم موازی به یکدیگر کاربرد دارد.

این کلمپ از شمش اکسترود و به روش ماشین کاری تولید می شود. در تولید کلیه اجزای این محصول از آلیاژ خاص مس استفاده شده است.

مــحصولات مرتبط