پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-LC SM Duplex 3m

محصول جدید

پچ کوردنوری کابلی است برای متصل کردن یک وسیله نوری به منظور مسیریابی سیگنال مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع پچ کورد در دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود. در تجهیزات شبکه ، انواع پچ کورد های فیبر نوری مالتی مود و سینگل مود با کانکتورهای LC, SC, FC, ST, E-2000, MTRJ و ... تقسیم بندی میشوند.

تماس بگیرید

3 متری
SC-LC
پچ کورد فیبر نوری
Single Mode
Duplex

پچ کورد فیبر نوری ،یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود. در تجهیزات شبکه ، انواع پچ کورد های فیبر نوری مالتی مود و سینگل مود با کانکتورهای LC, SC, FC, ST, E-2000, MTRJ و ... که بسته به نوع پلیش کانکتور ها APC و PC ، در نوع مالتی مود مانند دسته بندی کابل ها انواع OM1, OM2, OM3, OM4 که تفاوت در سرعت انتقال و حجم اطلاعات دارند تقسیم بندی میشوند.

مــحصولات مرتبط