پچ کورد فیبر نوری فایبرلند LC-LC SM Duplex 5m گالری تصاویر

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند LC-LC SM Duplex 5m

محصول جدید

در تجهیزات شبکه ، پچ کوردها دارای قابلیت انعطاف بسیار بالایی هستند و براحتی نمی شکنند. طول این پچ کوردها معمولا 1 ، 2 ، 3 و 5 متر می باشد. پچ کورد فیبر نوری  دارای کانکتورهای مختلفی هستند که در کارخانه بر روی آنها نصب شده است.

تماس بگیرید

5 متر
LC-LC
Single Mode
پچ کورد فیبر نوری
Duplex

در تجهیزات شبکه ، پچ کوردها دارای قابلیت انعطاف بسیار بالایی هستند و براحتی نمی شکنند. طول این پچ کوردها معمولا 1 ، 2 ، 3 و 5 متر می باشد. پچ کورد فیبر نوری  دارای کانکتورهای مختلفی هستند که در کارخانه بر روی آنها نصب شده است . مانند :  LC و SC و ST. بر حسب کاربرد در برخی پچ کوردها کانکتور های یک سر پچ کورد با سر دیگر متفاوت است،برای مصارف گوناگون مثلا پچ کورد : SC به LC و ...

مــحصولات مرتبط