پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-SC SM Duplex 5m گالری تصاویر

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-SC SM Duplex 5m

محصول جدید

پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود. در تجهیزات شبکه ، پچ کورد های فیبر نوری بر طبق تعداد کور استفاده شده به دو نوع Simplex و Duplex تقسیم بندی می شوند

تماس بگیرید

5 متری
SC-SC
پچ کورد فیبر نوری
Single Mode
Duplex

چچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود. در تجهیزات شبکه ، پچ کورد های فیبر نوری بر طبق تعداد کور استفاده شده به دو نوع Simplex و Duplex تقسیم بندی می شوند Simplex. از یک کور فیبر و Duplex از دو کور فیبرنوری استفاده می کند.

مــحصولات مرتبط