پیگتیل فیبر نوری فایبرلند SC SM 1.5m گالری تصاویر

پیگتیل فیبر نوری فایبرلند SC SM 1.5m

محصول جدید

پیگتل فیبر نوری ، کابل های آماده ای هستند که از یک سمت کانکتور فیبر نوری در کارخانه وصل شده است و در داخل پچ پنل به سر یکی از کابل های لخت شده فیبر فیوژن می‌شود.

تماس بگیرید

1.5 متر
SC
پیگتیل فیبر نوری
single Mode

پیگتل فیبر نوری ، کابل های آماده ای هستند که از یک سمت کانکتور فیبر نوری در کارخانه وصل شده است و در داخل پچ پنل به سر یکی از کابل های لخت شده فیبر فیوژن می‌شود.

مــحصولات مرتبط