پیگتیل فیبر نوری فایبرلند SC MM 1.5m گالری تصاویر

پیگتیل فیبر نوری فایبرلند SC MM 1.5m

محصول جدید

پیگتیل فیبرنوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند از انواع مختلف استفاده شده باشد.

تماس بگیرید

1.5 متری
SC
پیگتیل فیبر نوری
Multi Mode

پیگتیل فیبرنوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند از انواع مختلف استفاده شده باشد SC FC و LC و همچنین این پیگتیل ها در طول های مختلف موجود می باشند.

مــحصولات مرتبط