آداپتور فیبر نوری فایبرلند SC-SC MM Duplex گالری تصاویر

آداپتور فیبر نوری فایبرلند SC-SC MM Duplex

محصول جدید

کانکتور فیبر نوری در انتهای یک رشته تار فیبر نوری متصل می شود . آداپتور های فیبر نوری وسایلی برای اتصال انواع مختلف کانکتور های فیبر نوری به یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر زمانی که به متصل کردن دو تار فیبر نوری که سر آن ها کانکتور خورده است، بسته به نوع کانکتورها از انواع مختلف آداپتور ها استفاده می شوند.

تماس بگیرید

SC-SC
FL-ASC2MM
آداپتور فیبر نوری
Duplex ,Multi Mode

کانکتور فیبر نوری در انتهای یک رشته تار فیبر نوری متصل می شود . آداپتور های فیبر نوری وسایلی برای اتصال انواع مختلف کانکتور های فیبر نوری به یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر زمانی که به متصل کردن دو تار فیبر نوری که سر آن ها کانکتور خورده است، بسته به نوع کانکتورها از انواع مختلف آداپتور ها استفاده می شوند. این محصول جزیی از تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

 

مــحصولات مرتبط