آداپتور فیبر نوری فایبرلند FC-FC MM Simplex گالری تصاویر

آداپتور فیبر نوری فایبرلند FC-FC MM Simplex

محصول جدید

کانکتور فیبر نوری در انتهای یک رشته تار فیبر نوری متصل می شود . آداپتور های فیبر نوری که نوعی از تجهیزات پسیو شبکه هستند وسایلی برای اتصال انواع مختلف کانکتور های فیبر نوری به یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر زمانی که به متصل کردن دو تار فیبر نوری که سر آن ها کانکتور خورده است، بسته به نوع کانکتورها از انواع مختلف آداپتور ها استفاده می شوند.

 

تماس بگیرید

FC-FC
آداپتور فیبر نوری
Simplex, Multi Mode

کانکتور فیبر نوری در انتهای یک رشته تار فیبر نوری متصل می شود . آداپتور های فیبر نوری که نوعی از تجهیزات پسیو شبکه هستند وسایلی برای اتصال انواع مختلف کانکتور های فیبر نوری به یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر زمانی که به متصل کردن دو تار فیبر نوری که سر آن ها کانکتور خورده است، بسته به نوع کانکتورها از انواع مختلف آداپتور ها استفاده می شوند.

 

مــحصولات مرتبط