کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM3 PE گالری تصاویر

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM3 PE

محصول جدید

فیبر نوری، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی شده و کابل های نوری را بوجود می آورند. از کابل فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

تماس بگیرید

N165.185
کابل فیبر نوری
12core MultiMode
9.5mm
LANmark-OF
پلی اتیلن سیاه
فیبر نوری LANmark-OF UC PE

فیبر نوری، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی شده و کابل های نوری را بوجود می آورند. از کابل فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط