کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM گالری تصاویر

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM

محصول جدید

کابل فیبر نوری نگزنس با پارت نامبر N164.191 از نوع سینگل مد بوده که در مقایسه با کابل های مالتی مد میزان پالس های کمتری را منتقل می کند. این کابل فیبر نوری که در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد، از 24 عدد هسته برخوردار بوده و قطر بیرونی آن برابر با 9.5 میلیمتر می باشد. حداکثر نیروی کشش این کابل 1500 نیوتن و حداکیر نیروی کشش عملیاتی آن 450 نیوتن است.

تماس بگیرید

سینگل مد
N164.191
کابل فیبر نوری
24 هسته
9.5mm
450N
1500N
300N/cm
PE

کابل فیبر نوری نگزنس با پارت نامبر N164.191 از نوع سینگل مد بوده که در مقایسه با کابل های مالتی مد میزان پالس های کمتری را منتقل می کند. این کابل فیبر نوری که در بازار تجهیزات شبکه به فروش می رسد، از 24 عدد هسته برخوردار بوده و قطر بیرونی آن برابر با 9.5 میلیمتر می باشد. حداکثر نیروی کشش این کابل 1500 نیوتن و حداکیر نیروی کشش عملیاتی آن 450 نیوتن است.

مــحصولات مرتبط