سینی مخصوص محافظ اتصال حرارتی گالری تصاویر

سینی مخصوص محافظ اتصال حرارتی

محصول جدید

 جهت انجام فیوژن پیگ تیل به فیبرنوری جهت محافظت از آن به متعلقاتی از قبیل سینی مخصوص اتصال، درب سینی و محافظ اتصال حرارتی نیاز می باشد

تماس بگیرید

N890.020

 جهت انجام فیوژن پیگ تیل به فیبرنوری جهت محافظت از آن به متعلقاتی از قبیل سینی مخصوص اتصال، درب سینی و محافظ اتصال حرارتی نیاز می باشد.

در هر بسته 100 عددقطعه محافظ وجود دارد.

مطابق با کلیه فیبرهای Loose Tube و Tight Buffer می باشد.

طول هر قطعه محافظ 45 میلیمتر می باشد.

کاملاٌ مطابق با کلیه قطعات فیبرنوری Lanmark-OF نگزنس می باشد.

مــحصولات مرتبط