پچ پنل فیبر نوری نگزنس کشویی

محصول جدید

پچ پنل فیبر نوری نگزنس کشویی بدون کاست و بدون اداپتور ارائه میشود.پچ پنل فیبر نوری نگزنس 24 درگاه دارد که بصورت 6 بخش در جلوی پچ پنل دسته بندی شده اند.میتوان در آن از 24 عدد اداپتور تکی(simplex) و یا 12 عدد اداپتور 2 تایی (duplex) استفاده کرد.

تماس بگیرید

24 پورت
قابل استفاده برای انواع آداپتور های نگزنس بدنه فلزی مستحکم محل نوشتن شماره پورت ها روی پچ پنل
N441.203
پچ پنل فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری نگزنس کشویی بدون کاست و بدون اداپتور ارائه میشود.پچ پنل فیبر نوری نگزنس 24 درگاه دارد که بصورت 6 بخش در جلوی پچ پنل دسته بندی شده اند.میتوان در آن از 24 عدد اداپتور تکی(simplex) و یا 12 عدد اداپتور 2 تایی (duplex) استفاده کرد.این پچ چنل دارای مکانیزم کشویی استکه باز و بسته کردن پچ پنل را آسان میکند.طراحی پچ پنل فیبر نوری نگزنس ه شکلی است که از انواع آداپتور های فیبر نوری نگزنس LC ,CS را پشتیبانی میکند.درون این پچ پنل محلی برای نصب کاست تعبیه شده است همچنین محلهایی جهت بستن بست کمربندی درون پچ پنل تعبیه شده است.از بست های کمربندی میتوان جهت آرایش و نظم دهی پیگتلها در پچ پنل استفاده کرد.

مــحصولات مرتبط