آچار پانچ کابل نگزنس

محصول جدید

این محصول در دسته بندی ابزار های شبکه قرار دارد.که برای نصب آسان کیستون نگزنس مورد استفاده قرار میگیرد.

کیستون نگزنس برای نصب نیاز به ابزار خاصی ندارد ولی این ابزار به پرچ کردن و بی نقص کردن کیستون نگزنس کمک میکند.

میتوان با ان انواع کیستون های cat6،cat5،cat7 را نصب کرد.

تماس بگیرید

N420.567
نارنجی

این محصول در دسته بندی ابزار های شبکه قرار دارد.که برای نصب آسان کیستون نگزنس مورد استفاده قرار میگیرد.

کیستون نگزنس برای نصب نیاز به ابزار خاصی ندارد ولی این ابزار به پرچ کردن و بی نقص کردن کیستون نگزنس کمک میکند.

میتوان با ان انواع کیستون های cat6،cat5،cat7 را نصب کرد.با این ابزار میتوان کیستون های دارای پوشش فلزی و هم کیستون های بدون پوشش فلزی را نصب کرد.در انتهای دسته این ابزار زائده ای وجود دارد که برای باز کردن کیستون نگزنس از سر کابل کاربرد دارد.

مــحصولات مرتبط