پچ کورد نگزنس CAT-5E LSZH RJ-45 2M گالری تصاویر

پچ کورد نگزنس CAT-5E LSZH RJ-45 2M

محصول جدید

این پچ کورد جهت ارتباط بین پریز شبکه و کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد .پچ کوردها در طولهای 1 , 2 , 3 , 5 , 10 و در رنگهای مختلف و با دو نوع ژاکت PVC و LSZH ساخته میشوند که دومی فاقد هالوژن میباشد و در هنگام آتش سوزی دود سمی تولید نمی کند. برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده میشود

تماس بگیرید

2 متری
نارنجی
N 101.213EO

این پچ کورد جهت ارتباط بین پریز شبکه و کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد .پچ کوردها در طولهای 1 , 2 , 3 , 5 , 10 و در رنگهای مختلف و با دو نوع ژاکت PVC و LSZH ساخته میشوند که دومی فاقد هالوژن میباشد و در هنگام آتش سوزی دود سمی تولید نمی کند. برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده میشود. یکی از مهمترین قسمتهای شبکه پچ کورد است که میتواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد . کابل شبکه نیز یکی از اجزای مهم شبکه می باشد .

مــحصولات مرتبط