اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4 گالری تصاویر

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4

محصول جدید

FTTH اتصال شبکه فیبر نوری به منازل مسکونی بوده و این شبکه ها برای ارایه سرویس های broadband به کاربران نهایی از طریق فیبر در تجهیزات شبکه طراحی شده اند. شبکه برای فراهم کردن امکان توزیع سرویس های ارتباطی، شامل زیرساخت فیبر passive و تجهیزات active می باشد.

 

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
اسپلیتر فیبر نوری
FTTH
1 به 4

FTTH اتصال شبکه فیبر نوری به منازل مسکونی بوده و این شبکه ها برای ارایه سرویس های broadband به کاربران نهایی از طریق فیبر در تجهیزات شبکه طراحی شده اند. شبکه برای فراهم کردن امکان توزیع سرویس های ارتباطی، شامل زیرساخت فیبر passive و تجهیزات active می باشد.

 

مــحصولات مرتبط