پریز فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM

محصول جدید

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا در تجهیزات فیبر نوری ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از Twisted Pair را ارائه دهد.

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
پریز فیبر نوری
سفید
FTTH

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا در تجهیزات فیبر نوری ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از Twisted Pair را ارائه دهد.

مــحصولات مرتبط