اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8 گالری تصاویر

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8

محصول جدید

FTTH یک فناوری مبتنی بر فیبر در تجهیزات شبکه بوده و در شبکه FTTH، هر کاربر به یک پورت اختصاصی در یک سوئیچ مرکزی متصل می شود و همزمان، هر کاربر همچنین به یک سیستم توزیع CATV متصل می شود. بنابراین، در ساده ترین راهکار، هر کاربر تنها با یک کابل حاوی یک زوج فیبر نوری به دفتر مرکزی متصل می شود.

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
اسپلیتر فیبر نوری
FTTH
1 به 8

FTTH یک فناوری مبتنی بر فیبر در تجهیزات شبکه بوده و در شبکه FTTH، هر کاربر به یک پورت اختصاصی در یک سوئیچ مرکزی متصل می شود و همزمان، هر کاربر همچنین به یک سیستم توزیع CATV متصل می شود. بنابراین، در ساده ترین راهکار، هر کاربر تنها با یک کابل حاوی یک زوج فیبر نوری به دفتر مرکزی متصل می شود.

مــحصولات مرتبط