اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 64 گالری تصاویر

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 64

محصول جدید

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از twisted pair را ارائه دهد.

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
اسپلیتر فیبر نوری
FTTH
1 به 64

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از twisted pair را ارائه دهد.

مــحصولات مرتبط