اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 16 گالری تصاویر

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 16

محصول جدید

فیبر به خانه یا همان FTTH تکنولوژی‌ ای در تجهیزات شبکه است که در آن یک فیبر نوری از دفتر مرکزی به ارائه‌ دهنده‌ ی خدمات مخابراتی و سپس محل استقرار مشتری کشیده می ‌شود. وقتی محل، معنای گسترده ‌تری از خانه داشته و شامل دفاتر کار، ساختمان ‌های آپارتمانی، مجتمع ‌ها و دیگر محل‌ ها نیز می‌شود، تکنولوژی FTTX مناسب‌ تر است.

 

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
اسپلیتر فیبر نوری
FTTH
1 به 16

فیبر به خانه یا همان FTTH تکنولوژی‌ ای در تجهیزات شبکه است که در آن یک فیبر نوری از دفتر مرکزی به ارائه‌ دهنده‌ ی خدمات مخابراتی و سپس محل استقرار مشتری کشیده می ‌شود. وقتی محل، معنای گسترده ‌تری از خانه داشته و شامل دفاتر کار، ساختمان ‌های آپارتمانی، مجتمع ‌ها و دیگر محل‌ ها نیز می‌شود، تکنولوژی FTTX مناسب‌ تر است.

 

مــحصولات مرتبط