اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 2 گالری تصاویر

اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 2

محصول جدید

FTTH به معنای « فیبر به منزل یا خانه » در تجهیزات شبکه می باشد. در واقع هر خانه یا هر مکانی می تواند به شبکه فیبر نوری دسترسی داشته و سرویس هایی را دریافت نماید. هدف FTTH بردن فیبر نوری به منزل شهروندان یا محل کار آنها نیست بلکه یک کابل فیبر نوری به منزل هر شهروند کشیده می شود و هر خانوار به شبکه ی ملی دسترسی فیبر نوری متصل شود تا سرویس های مورد تقاضایش را با بهترین کیفیت دریافت کند.

 

تماس بگیرید

SC-APC
سینگل مد
سپلیتر فیبر نوری
FTTH
1 به 2

FTTH به معنای « فیبر به منزل یا خانه » در تجهیزات شبکه می باشد. در واقع هر خانه یا هر مکانی می تواند به شبکه فیبر نوری دسترسی داشته و سرویس هایی را دریافت نماید. هدف FTTH بردن فیبر نوری به منزل شهروندان یا محل کار آنها نیست بلکه یک کابل فیبر نوری به منزل هر شهروند کشیده می شود و هر خانوار به شبکه ی ملی دسترسی فیبر نوری متصل شود تا سرویس های مورد تقاضایش را با بهترین کیفیت دریافت کند.

 

مــحصولات مرتبط