کابل فیبر نوری فایبرلند SM 12Core Steel Armoured S گالری تصاویر

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 12Core Steel Armoured S

محصول جدید

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

تماس بگیرید

کابل فیبر نوری
پوشش فلزی ،زیر خاکی و ضد جونده
فولاد ضد زنگ تک حالت
12 کور

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط