کانکتور فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM Simplex

محصول جدید

FTTH معمولاً بر اساس یکی از دو فناوری مبتنی بر فیبر یا با استفاده از تکنولوژی PON، در تجهیزات شبکه راه اندازی می شود. FTTH در ارتباط Point to Point از انتقال 100BASE-BX10 یا 1000BASE-BX10 استفاده می کند. این فناوری که به صورت چشمگیری در تجهیزات فیبر نوری در حال گسترش است و اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است.

تماس بگیرید

SC-APC
Single Mode
کانکتور فیبر نوری FTTH
سیمپلکس

FTTH معمولاً بر اساس یکی از دو فناوری مبتنی بر فیبر یا با استفاده از تکنولوژی PON، در تجهیزات شبکه راه اندازی می شود. FTTH در ارتباط Point to Point از انتقال 100BASE-BX10 یا 1000BASE-BX10 استفاده می کند. این فناوری که به صورت چشمگیری در تجهیزات فیبر نوری در حال گسترش است و اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است.

مــحصولات مرتبط